Wybierz nas - Akademia Kurzei

Dlaczego warto nas wybrać?

Zajęcia prowadzone są w języku polskim jak i angielskim przez native speakera który opiera się na metodzie: Total Physical Response.

Bezpieczeństwo wspierają kamery wewnętrzne i zewnętrzne oraz stały dostęp rodziców do monitoringu.

Przygotowujemy do życia w społeczności, przeżywania sukcesów, ale i do radzenia sobie z problemami, wychowujemy do wartości.

Dbamy o czystość. Sale dydaktyczne i łazienki wyposażone są w żele antybakteryjne. Uczymy dzieci dbania o swoją higienę. Każda sala jest wyposażona w oczyszczacz oraz nawilżacz powietrza.

Zdrowe żywienie. Świeże & ekologiczne posiłki. Zróżnicowana dieta dostosowana do potrzeb każdego dziecka.

Najnowsze metody rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym. Zatrudniamy specjalistów z zakresu logopedii i psychologii dziecięcej.

Codziennie prowadzimy zajęcia na powietrzu. Wyznajemy zasadę „nie ma złej pogody jest złe ubranie lub smog”. Przedszkole znajduje się w otoczeniu pięknych parków i placów zabaw.

Otwartość na rodziców. Proponujemy zajęcia otwarte, warsztaty, pikniki, tak by każdy rodzic mógł przyjrzeć się pracy przedszkola „od wewnątrz”.

Wspólnie z rodzicami wychowujemy zdrowych, aktywnych, wrażliwych, samodzielnych, radzących sobie z problemami codziennego życia młodych ludzi. Staramy się, aby nasze dzieci rozwijały swoją inteligencję, zdobywały wiedzę, ale również były wrażliwe na problemy innych rówieśników oraz tolerancyjne względem różnych kultur.

Dziecko kończąc edukację przedszkolną jest szczęśliwe, bogate w doświadczenia, gotowe do ekspansji w nowym środowisku szkolnym.