Nauczanie – metody i formy pracy - Akademia Marchołta

Akademia koncentruje się na dwujęzyczności. Codziennie odbywają się zajęcia prowadzone w języku angielskim i są prowadzone przez native speakera. Naszym celem jest nauka języka obcego tak, aby dziecko w sposób najbardziej płynny i naturalny nabywało umiejętności mówienia w języku angielskim. Opieramy się na autorskim programie nauczania i metodzie Total Physical Response (TPR). W Akademii równorzędnie z językiem angielskim skupiamy się na edukacji językowej, matematycznej, finansowej, przyrodniczej, artystycznej, społecznej, zdrowotnej i edukacji wielokulturowej.

Wykorzystujemy następujące metody pracy, które wzajemnie się uzupełniają:

  • Metoda Marii Montessori
  • Metoda Domana: Bity inteligencji (nowość)
  • Dziecięca Matematyka prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej
  • Metoda Dobrego Startu
  • Metoda Paula Dennisona
  • Ruch Rozwijający metodą Weroniki Sherborne
  • Pozytywna Dyscyplina
  • Mindfulness dla dzieci – E.Snel (nowość)