Program Adaptacyjny - Akademia Reduta

Dziecko, które z domowych pieleszy mamy i taty trafia w nieznane środowisko musi się zmierzyć z trudnymi emocjami. Aby zredukować stres dziecka do minimum stworzyliśmy wyjątkowy program adaptacyjny. Oferujemy go każdemu nowemu członkowi Akademii.

  • Pierwsze dni w przedszkolu są decydujące.
  • Emocje rodzica przelewają się na dziecko.
  • Podczas pierwszego spotkania opowiadamy o pracy naszego przedszkola, oprowadzamy po naszej Akademii, przedstawiamy kadrę i odpowiadamy na pytania.
  • Nauczyciele w Akademii są przeszkoleni, aby zwracać szczególna uwagę na emocje, postawy, zachowania dziecka przyjętego do przedszkola.