Na Szlaku Cysterskim - Akademia Szklane Domy

Na Szlaku Cysterskim

Tuż przy przedszkolu znajduje się klasztor ojców Cystersów którego historia, aura podnosi prestiż tego miejsca.

Szlak Cysterski to wyjątkowy szlak turystyczny, powstały na terytorium Europy, obejmujący znaczny obszar Polski, szczególnie w zachodniej i środkowej jej części. Szlak ten łączy wszystkie opactwa Cystersów w Polsce, które powstawały już od XII wieku jako pierwsze klasztory na ziemiach polskich.

Głównym celem tego programu jest ukazanie wspólnego, wielowiekowego dziedzictwa łączącego wszystkie kraje naszego kontynentu. Ukazanie bogactwa duchowego i kulturowe pozostawionego przez Zakon Cysterski.