Choose us - Akademia Reduta

Dlaczego warto nas wybrać?

Zajęcia prowadzone są w języku polskim jak i angielskim. Współpracujemy z najlepszą szkołą językową w Krakowie. Główną metodą dydaktyczną stosowaną przez lektorów jest metoda Total Physical Response.

Bezpieczeństwo wspierają kamery wewnętrzne i zewnętrzne oraz stały dostęp rodziców do monitoringu.

Przygotowujemy do życia w społeczności, przeżywania sukcesów, ale i do radzenia sobie z problemami, wychowujemy do wartości.

Dbamy o czystość. Sale dydaktyczne i łazienki wyposażone są w żele antybakteryjne. Uczymy dzieci dbania o swoją higienę. Każda sala jest wyposażona w oczyszczacz oraz nawilżacz powietrza.

Zdrowe żywienie. Świeże & ekologiczne posiłki. Zróżnicowana dieta dostosowana do potrzeb każdego dziecka.

Najnowsze metody rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym. Zatrudniamy specjalistów z zakresu metody Marii Montessori, Dobrego Startu, Krakowskiej Szkoły Logopedii, Pozytywnej Dyscypliny.

Codziennie prowadzimy zajęcia na powietrzu. Wyznajemy zasadę „nie ma złej pogody jest złe ubranie lub smog”. Przedszkole znajduje się w otoczeniu pięknych parków i placów zabaw

Otwartość na rodziców. Proponujemy zajęcia otwarte, warsztaty, pikniki, tak by każdy rodzic mógł przyjrzeć się pracy przedszkola „od wewnątrz”.

Wspólnie z rodzicami wychowujemy zdrowych, aktywnych, wrażliwych, samodzielnych, radzących sobie z problemami codziennego życia młodych ludzi. Staramy się, aby nasze dzieci rozwijały swoją inteligencję, zdobywały wiedzę, ale również były wrażliwe na problemy innych rówieśników oraz tolerancyjne względem różnych kultur.

Dziecko kończąc edukację przedszkolną jest szczęśliwe, bogate w doświadczenia, gotowe do ekspansji w nowym środowisku szkolnym.