Akademia Małych Einsteinów- Na Szlaku Cysterskim

 

Jesteśmy kameralnym ale nowoczesnym przedszkolem z dużymi ambicjami. Naszym głównym zadaniem jest opieka nad dziećmi.  Wszystkie działania i plany wymierzone są w potrzeby dzieci i oczekiwania rodziców w obliczu zmieniającego się świata. Rodzinna atmosfera sprzyja nawiązywaniu kontaktów, budowaniu porozumienia, bezpieczeństwu, rzetelnemu przekazywaniu wiedzy.

W naszym przedszkolu zasadniczym celem jest katolickie wychowanie uwzględniające wartości chrześcijańskie w oparciu o naukę kościoła katolickiego.

 

Wartości i misja

Jesteśmy przy dzieciach i wspieramy je w odkrywaniu ich własnej drogi, a nie wyznaczamy im jakąś według własnych wyobrażeń. Inspirujemy, a nie stymulujemy. Tworzymy ciekawe środowisko, pokazujemy świat, nie nauczamy i nie popędzamy.

Wpajamy wartości, ale przykładem nie dydaktyką. Nasza akademia, przyjmując za podstawę swej pracy nauczanie Kościoła katolickiego, realizuje podstawę programową określoną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Wspólnie z rodzicami wychowujemy zdrowych, aktywnych, wrażliwych, samodzielnych, radzących sobie z problemami codziennego życia młodych ludzi. Staramy się, aby nasze dzieci rozwijały swoją inteligencję, zdobywały wiedzę, ale również były wrażliwe na problemy innych rówieśników oraz tolerancyjne względem różnych kultur.

Dziecko kończąc edukację przedszkolną jest szczęśliwe, bogate w doświadczenia, gotowe do ekspansji w nowym środowisku szkolnym.