Czy kreatywność to cecha elitarna?

Absolutnie nie, ta cecha dotyczy wszystkich ludzi, co ważne można ją rozwijać. Kreatywność to nie tylko zdolność do generowania nowych i oryginalnych pomysłów, twórczego myślenia, a także znajdowania nietypowych rozwiązań problemów, ale przede wszystkim praca nad wdrożeniem wymyślonego pomysłu

Osoba kreatywna ma umiejętność łączenia różnych idei i podejść w celu wypracowania nowych rozwiązań lub stworzenia czegoś zupełnie nowego. Kreatywność wymaga otwartego umysłu, elastyczności myślenia i gotowości do eksperymentowania. Osoby kreatywne cechuje umiejętność wyjścia poza utarte schematy i myślenia poza ramami. 

Dlatego warto rozwijać i wspierać kreatywność u naszych dzieci, ponieważ to one w szczególności mają nieograniczony potencjał do twórczego myślenia i eksplorowania świata. Przyszłość naszych dzieci zależy od ich kreatywności. Kreatywność zdecyduje o umiejętności radzenia sobie z wyzwaniami, jakie każdego dnia stawia przed nami świat. 

Kultura błędu to podejście, które zachęca do popełniania błędów jako naturalnego elementu procesu uczenia się. Chodzi o to, aby nie bać się, popełniać błędów i nie traktować ich za porażkę, ale jako szansę na rozwój i uczenie się poprzez własne doświadczenia. Kultura błędu jest szczególnie ważna w procesie kreatywności, ponieważ pozwala na eksperymentowanie i próbowanie różnych pomysłów, nawet jeśli nie zawsze one kończą się sukcesem.

W kulturze błędu ważne jest, aby nie tylko akceptować swoje błędy, ale również dzielić się nimi z innymi i uczyć się na nich. To pozwala na rozwijanie kreatywności i innowacyjnych rozwiązań, ponieważ pozwala na podejmowanie ryzyka i eksperymentowanie z różnymi pomysłami. Kultura błędu pozwala również znieść presję perfekcjonizmu i pozwala na swobodne podejmowanie działań, nawet jeśli nie mamy pewności czy będą one udane. Kultura błędu charakteryzuje się niekarnym podejściem, gdzie popełnianie błędów jest postrzegane jako szansa na rozwój, innowacje i naukę.

Kultura popełniania błędów w Akademii Małych Einsteinów

W Akademii Małych Einsteinów wiemy, jak budować pozytywny obraz siebie. Tworzymy bezpieczne i wspierające środowisko, w których dzieci czują się komfortowo, podejmując ryzyko, popełniając błędy i ucząc się na nich. 

Jakich sposobów używamy w Akademii Małych Einsteinów, aby wprowadzić kulturę popełniania błędów?

  1. Zachęcamy dzieci do podejmowania ryzyka i próbowania nowych rzeczy. Zapewniając im bezpieczne środowiska, w których mogą odkrywać i eksperymentować bez obawy o porażkę i negatywną ocenę nauczyciela.
  2. Stale uwrażliwiamy dzieci na to, że popełnianie błędów jest naturalną częścią uczenia się i rozwoju. Rozmawiamy o wszystkich sytuacjach, jakie miały miejsce w przedszkolu, zachęcamy do dzielenia się swoimi uczuciami.   
  3. Pozytywne nastawienie pomaga dzieciom zrozumieć, że popełnianie błędów nie jest czymś, czego należy się wstydzić, ale okazją do nauki i rozwoju.
  4. Wyłącznie praktyka i wytrwałość może spowodować zmianę naszych postaw i niepopadanie w trudne sytuacje. 
  5. Zachęcamy dzieci do autorefleksji i zastanowienia się nad popełnionymi błędami. Można to zrobić poprzez prowadzenie dziennika, dyskusje grupowe lub rozmowy jeden na jednego.
  6. Świętujemy postępy i osiągnięcia dzieci. To pomaga zrozumieć, że błędy są naturalną częścią procesu uczenia się i że powinny być dumne ze swoich wysiłków i postępów.

Każde dziecko kończąc edukację w przedszkolu nie może być przerażone możliwością popełniania błędu w szkole. Podkreślamy, że nie warto robić wszystkiego samemu jeżeli rezultat można osiągnąć szybciej działając w grupie. Stale podkreślamy dzieciom, że nie istnieje tylko jedna właściwa odpowiedź.  

Sabina Madej – Lider Akademii Małych Einsteinów