Podążamy za nowatorskimi metodami

W poprzednich artykułach pisałam jak ważne w procesie wychowania jest kształtowanie: samodzielności, odpowiedzialności i decyzyjności (SOD). Nauki o kształtowaniu dzieci stale się rozwijają.

Powstają nowe teorie, nurty i metody, coraz częściej opierające się na formowaniu kompetencji miękkich. Zespół Akademii Małych Einsteinów każdego roku wdraża do programu dydaktyczno-wychowawczego konkretne działania mające na celu wspieranie dzieci nowatorskimi metodami tak, aby po ukończeniu przedszkola osiągnęły sukces w
szkole i w życiu osobistym.

Nowości w Akademii Małych Einsteinów w roku 2022/2023

W tym roku został przygotowany przez nasz zespół Akademii autorski program budowania kompetencji przyszłości. Nasze działania będą skupione na kształtowaniu inteligencji finansowej, emocjonalnej, współpracy w grupie i efektywnemu rozwiązywaniu konfliktów.

W jaki sposób?

Cały rok został podzielony na 10 bloków tematycznych, każdy z nich odpowiada za osiągnięcie przez dzieci konkretnych umiejętności. W Akademii Małych Einsteinów zwracamy szczególną uwagę na edukację językową. Codziennie w każdej Akademii native speaker prowadzi zajęcia w języku angielskim. W tym roku, oferta jego zajęć będzie poszerzona, bowiem ponad tym co znajduje się w PP (podstawa programowa- umiejętności jakie dzieci muszą przyswoić ustalone przez
Kuratorium Oświaty) native speaker współpracuje z nauczycielami, pogłębiając nasz indywidualny program wychowawczy na swoich zajęciach. Oznacza to, że cały nasz zespół podąża tymi samymi wartościami, tak aby przekaz jaki kierujemy do dzieci był spójny zarówno u nauczyciela, który prowadzi zajęcia w języku polskim tak i angielskim.

Autorski program budowania kompetencji przyszłości

Rok w Akademii został podzielony przez dyrektorów oraz nauczycieli na 10 bloków tematycznych.

 • We wrześniu skupiamy się na współpracy w grupie, prowadząc cykl zajęć ułatwiających dzieciom adaptację w przedszkolu.
 • Październik to miesiąc w którym szczególnie będziemy przyglądać się emocjom dzieci. Emocje są jak wewnętrzny kompas. Informują nas, co się z nami dzieje. Dzieci będą uczyć się m.in: rozróżniania emocji, sposobów radzenia sobie z trudnymi emocjami. Dzieci nauczą się je nazywać i rozumieć. W tym miesiącu dzieci również odkryją, że nie ma złych ani dobrych emocji. Każda jest nam potrzebna.
 • Listopad z kolei jest miesiącem „Przedsiębiorczego Einsteina”, dzieci będą zgłębiały zasady zarządzania pieniędzmi.
 • Grudzień „W grupie siła” wracamy do współpracy dzieci, poprzez wspólne tworzenie akcji charytatywnych i świątecznych warsztatów z rodzicami.
 • Styczeń „Gramy w emocje” to miesiąc, w którym będziemy się skupiać na metodzie dramy poznając alternatywne techniki radzenia sobie z trudnościami.
 • Luty wracamy do edukacji finansowej poprzez projekt badawczy „Karta bankomatowa”.
 • Marzec “Kiedy drużyna wygrywa” dostrzeganie korzyści płynących ze współpracy grupowej na przykładzie sportów i zawodów wymagających kooperacji drużynowej.
 • Kwiecień dbamy o Ziemię, eksplorując nowe miejsca, podkreślając konieczność dbania o Planetę oraz łagodzący wpływ natury na emocje.
 • Maj „Droga do sukcesu” kształtowanie kompetencji miękkich oraz nie ma problemów tylko wyzwania.
 • Czerwiec to czas na zebranie i podsumowanie w całość dotychczasowych projektów.
 • Lipiec oraz sierpień – wdrażamy w życie nabyte w poprzednich miesiącach umiejętności; bawiąc się w pobliskich parkach, relaksując w basenie.

Budując wymienione wyżej kompetencje emocjonalne, społeczne i finansowe program uzupełniamy przez następujące działania, które również są nowością tego roku.

Rozwój samodzielności w przedszkolu

Daltoński plan, jak dotąd realizowany przez nas intuicyjnie, w tym roku będzie jedną z dominujących metod w Akademii. Tak ważna w Akademii samodzielność – to w planie Daltońskim: wolność działań, podejmowania decyzji i niezależność w szukaniu
rozwiązań. Ważna jest tutaj wspólnota i wzajemna odpowiedzialność, dlatego ta metoda doskonale wpasowuje się w wartości Akademii dotyczące współpracy.

Kształtowanie kreatywności w przedszkolu

Jedną z popularnych w Akademii metod stymulacji rozwoju dziecka jest Sensoplastyka, bowiem przy jej użyciu wspieramy m.in. samodzielność, kreatywność i współpracę. Dzieci dostają różne faktury i materiały do dyspozycji to dzieci decydują, co z tego zrobią. W tym roku porzucamy wygodę, dlatego niekoniecznie będziemy pracować przy stołach. Wprowadzamy zupełnie inny wymiar prowadzenia zajęć sensoplastycznych. Polecenia na rzecz zadawania pytań, odnajdowania źródeł potrzeb, kreowania pomysłów i sposób ich realizacji przez dzieci, a nie nauczycieli.

Budowanie współpracy

Zajęcia tropiące i zespołowe gry sportowe – to zajęcia mające na celu zintegrować grupę (team building), rozwijać umiejętności motoryczne, pogłębić kontakt z naturą. Ponieważ kiedy tylko będzie możliwość będą prowadzone zajęcia w pobliskich parkach. Tutaj pojawi się pierwszy kontakt dzieci z rywalizacją sportową.

Ciekawość i zainteresowania

Otaczający nas świat jest wart tego, aby uwrażliwić dzieci na wyzwania jakie stoją przed nami w zakresie dbania o środowisko. Poprzez eksperymenty Einsteina, nauczymy dzieci prowadzenia obserwacji i wyciągania trafnych wniosków. Rozbudzamy zainteresowania i odkrywamy talenty. Kolejny raz będziemy inicjować samodzielne działania i rozwiązywać wyzwania.

Dlaczego jestem przekonana o sukcesie planu wychowawczego Akademii Małych Einsteinów?

Moja córka, która jest absolwentką Akademii, kilka dni temu przyszła ze szkoły bardzo zdenerwowana. Zapytałam co się stało odpowiedziała :„Poprosiłam Panią w szkole o drobną przysługę, a ona odpowiedziała „nie”, zapytałam ją dlaczego?
Odpowiedziała „bo nie” Powiedz mamo, czy to jest wystarczająca odpowiedź dla dziecka?” Jestem pewna, że chęć uzyskiwania informacji moja córka nabyła w przedszkolu, a także pewność siebie przejawiającą się w zadawaniu pytań, zgłębianiu odpowiedzi.

Lider Akademii Małych Einsteinów – Sabina Madej