“Wszystkiego co naprawdę trzeba wiedzieć, o tym jak żyć, co robić jak postępować, współżyć z innymi, patrzeć, odczuwać, myśleć – nauczyłem się w przedszkolu. Mądrość ta nie znajdowała się na szczycie wiedzy zdobytej w szkole średniej, ale w piaskownicy”.

– Robert Fulghum

Okresy Sensytywne – podstawa programu Akademii Małych Einsteinów

Okresy sensytywne – to szczególne momenty w rozwoju dziecka. Dziecko podczas tych okresów w sposób naturalny, jedyny, spontaniczny z wewnętrzną motywacją nabywa sprawności, umiejętności i rozwija swój charakter.

Niezwykle spontanicznie kształtuje się wtedy myślenie strategiczne i wyobraźnia. To, co dziecko doświadczy podczas tych okresów staje się bazą dla rozwoju bardziej skomplikowanych umiejętności w przyszłości. Przegapienie tych kluczowych momentów w rozwoju dziecka jest bardzo trudne wręcz bywa niemożliwe do odzyskania w latach późniejszych. Wymienione poniżej sprawności kształtują się w wieku przedszkolnym.

➡️ Otwartość na świat,
➡️ brak lęku przed popełnianiem błędów,
➡️ rozwój charakteru (min. w obszarach porządku i uczciwości),
➡️ rozwój wyobraźni,
➡️ rozwój motywacji wewnętrznej,
➡️ rozwój myślenia strategicznego.

Badania naukowe nad ludzkim mózgiem jednoznacznie dowodzą na kluczowe znaczenie wczesnego okresu życia dziecka dla jego rozwoju i przyszłości. “Dzięki neurobiologii rozwojowej lepiej rozumiemy, w jaki sposób doświadczenia we wczesnym życiu wpływają na różne etapy dalszego rozwoju. Słaby wczesny rozwój wpływa na zdrowie (fizyczne, psychiczne), zachowanie i uczenie się w późniejszym życiu”. – Importance of Early Childhood Education

Jean Piaget wyróżnił cztery etapy rozwoju myślenia dzieci:

  • Okres sensomotoryczny. Od urodzenia do dwóch lat.
  • Faza przedoperacyjna: Od dwóch do siedmiu lat.
  • Konkretne operacje. Od siedmiu do 12 lat. Dotyczy operacji logicznych.
  • Formalne operacyjne. Od 12 lat do dorosłości. Co wcześniej przychodziło z łatwością po 12 roku życia wymaga wiele pracy od dziecka.

W wieku przedszkolnym zawiera się najwięcej krytycznych momentów, kiedy to dziecko w sposób swobodny nabywa wiele umiejętności.

Niegdyś dzieci rozwijały się naturalnie i swobodne

Trudno porównywać obecne zasoby jakimi dysponują rodzice i nauczyciele z tymi, które były dostępne 100 lat temu. Kiedyś dzieci rozwijały się naturalnie, mając nieograniczony dostęp do eksplorowania świata.

Moja babcia często opowiadała jak całe dnie spędzała na łąkach z braćmi pasąc krowy. To zadanie dla 6 letniej wówczas dziewczynki nie było interesujące więc niezbędna była wyobraźnia, której sprzyjała nieograniczona przestrzeń lasów, pól i rzek. Obecny wiek wymaga od nas posiadania innych narzędzi i technik, oczekiwania i potrzeby zmieniającego się świata są zdecydowanie inne. Kamienie milowe w rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym.

wieku przedszkolnym zachodzi wiele dynamicznych zmian rozwojowych, zarówno w obszarze rozwoju fizycznego oraz podejmowanych działań, jak i w sferze rozwoju społeczno-emocjonalnego, poznawczego i komunikacyjnego. Wszystkie te zmiany pomagają dziecku lepiej rozumieć i podporządkowywać świat wokół oraz myśleć o nim w twórczy oraz coraz bardziej samodzielny i złożony sposób. Dzięki temu dziecko zyskuje również większy dostęp do rozumienia i regulowania własnego zachowania — pojawia się samo regulacja emocji, motywacji i działania. Uczy się również poruszać w świecie społecznym, godząc własne pragnienia z gotowością poszanowania zasad i norm społecznych, dobra innych ludzi oraz gotowością do współdziałania i współpracy z innymi ludźmi.

Praca na pozytywach w Akademii

Jest czas, by nauczyć dziecko: uporządkowania, prawdomówności i pracowitości. Zatem w Akademii pracujemy na pozytywach dbając o profilaktykę. Niewątpliwie największą korzyścią uczęszczania do przedszkola jest poznanie dzieci o różnych temperamentach i osobowościach. Dzieci, które uczęszczają do przedszkola często doświadczają trudnych dla siebie sytuacji poprzez które uczą się komunikacji , zachowań pro-społecznych. Przedszkole to idealne środowisko do wielu interakcji.

Dlaczego warto wybrać program Akademii Małych Einsteinów?

Jak wybrać najlepsze przedszkole?

Nie jest więc obojętne jak zaplanujemy ten etap w życiu człowieka.

Często słyszę komentarze rodziców „to tyko przedszkole”. Co więcej wielu rodzicom przedszkole kojarzy się nieprzyjemnie. Bazują na swoim dzieciństwie, w którym w przedszkolu kazano: spać i zjadać do końca obiady. Choć wcale nie mieli na to ochoty, ale również nie mieli wyboru. Sama uczęszczałam do przedszkola, które takie właśnie było.

Odnosząc się do wartości Akademii i do rozwoju dziecka chcę powiedzieć, że w przedszkolu kształtujemy postawy. Poprzez wewnętrzną motywację dzieci wyjątkową dla tego okresu życia, kiedy to dziecko naturalnie i swobodnie rozwija: charakter, nabywa nowe kompetencje, kształtuje postawy, poznaje swoją tożsamość.

Na bazie tego wyjątkowego okresu uczymy dzieci jak poradzić sobie w szkole i w innych obszarach życia. Jeżeli teraz uświadomimy dziecku w czym jest dobre, jakie ma talenty, jak radzić sobie z emocjami, a rodzicowi podpowiemy nad czym warto pracować – to plecak dziecka będzie wypełniony nie tylko książkami i piórnikami a przede wszystkim najlepszymi praktykami. Dziecko będzie gotowe do podróży. Naszym celem jest holistyczny rozwój, którego wynikiem jest zbudowanie solidnej podstawy dla przyszłości Twojego dziecka.