Podczas jednej z rozmów z moimi córkami zadałam im pytanie: „Dlaczego lew jest królem dżungli?” Odpowiedziały „dlatego, że wszyscy się go boją”. Zapytałam znowu: „Dlaczego wszyscy się go boją? Skoro żyrafa jest najwyższa? Słoń największy? Małpy najskoczniejsze? Pantery są najszybsze? A hipopotamy najsilniejsze?” Dziewczyny doznały konsternacji, po czym starsza z nich odpowiedziała „bo on tak uważa, nawet jeśli inne zwierzęta w ten sposób o nim nie myślą”. Lew jest symbolem siły, odwagi, przywództwa, determinacji, wytrwałości, ciężkiej pracy i skupienia się na celu. Kiedy i w jaki sposób kształtować owe cechy u naszych dzieci?

W Akademii Małych Einsteinów nieustannie wyjaśniamy dzieciom, że każdy jest wyjątkowy, ma mocne strony, a także słabsze nad którymi należy pracować oraz aspiracje. Jak możemy wychowywać nasze dziecko w poczuciu, że jest lwem?

1. Dążenie do celu kształtuje wytrwałość i determinację.

Zachęcaj swoje dziecko do wyznaczania własnych celów na podstawie tego, co sprawia mu przyjemność i co chce osiągnąć. Wraz z początkiem Nowego Roku, moja 9 letnia córka otrzymała ode mnie kalendarz (planner), taki sam jak ja prowadzę. Wytłumaczyłam jej do czego służy, jakiego typu wpisy powinny się w nim znaleźć i co najważniejsze podkreśliłam, że należy być systematycznym w jego prowadzeniu i przeglądaniu. Aktualnie kalendarz ma się coraz lepiej. Początki były trudne, musiałam
przypominać jej o istnieniu tego narzędzia, które często było przez nią krytykowane. Aktualnie można tam znaleźć wpisy jak np.: „jutro wycieczka, trzeba zabrać legitymację”, „popołudniu zabawa z sąsiadką, zbieramy wszystkie patyki i robimy bazę przy drzewie”, „jutro trening zapytać mamę czy mogę nie iść na niego”.

2. Pokaż swojemu dziecku przykłady ludzi sukcesu z różnych środowisk, zawodów, podkreślając różne ścieżki do sukcesu.

Moim osobistym przykładem człowieka sukcesu jest Elon Musk. Jest znany ze swojej niesamowitej determinacji, zapału i ambicji. Na jego determinację złożyło się kilka czynników. Musk jest pasjonatem swojej pracy i kieruje się głębokim pragnieniem wywarcia pozytywnego wpływu na świat. Jego pasja do technologii, nauki i innowacji podsyciła jego determinację w osiąganiu celów.
Ma jasną wizję tego, co chce osiągnąć i jest na tym skoncentrowany. Stawia sobie i swoim firmom ambitne cele i niestrudzenie pracuje, aby je urzeczywistnić. Warto nadmienić, że miał do czynienia z licznymi niepowodzeniami i porażkami w trakcie swojej kariery, ale nigdy się nie poddał. Jest znany ze swojej odporności i wytrwałości. Jest pewny swoich pomysłów i umiejętności ich realizacji, nie boi się podejmować ryzyka ani odważnych posunięć. Determinacja Muska jest połączeniem jego pasji, wizji, wytrwałości, wiary w siebie i rywalizacji. Te cechy pomogły mu osiągnąć niesamowity sukces w karierze i nadal napędzają go do jeszcze większych osiągnięć w przyszłości.

3. Zdefiniuj sukces: pomóż dziecku zrozumieć, że sukces ma różne
znaczenie.

Ważne jest, aby mówić o tym, że sukces nie zawsze oznacza zarabianie dużych pieniędzy lub osiągnięcie określonego celu. Sukces może również oznaczać bycie szczęśliwym, prowadzenie satysfakcjonującego życia i wnoszenie pozytywnego wkładu w społeczeństwo.

4. Zachęcaj dziecko do podejmowania wysiłku.

Należy stale przypominać dzieciom o wartości wysiłku, bowiem sukces często przychodzi po ciężkiej pracy i wytrwałości, niezależnie od tego, jak może wyglądać efekt końcowy. Dlatego jestem przeciwnikiem nagród, które są „zabójcą motywacji”. Nie możemy uczyć dzieci, że każdy wysiłek kończy się nagrodą bo to nie prawda. Na czym polega kwadrans wytrwałości w moim domu? Każdego dnia moje córki poświęcają 3 kwadranse na wypełnienie kart matematycznych, naukę angielskiego i czytanie. To wymaga mojej pracy i wytrwałości moich dzieci. Celem nie jest to, aby miały najlepsze wyniki w szkole, chce nauczyć je wytrwałości, nastawienia na naukę, rozwój, doskonalenie się, a nie tylko na osiąganie konkretnych rezultatów.

5. Świętuj małe sukcesy i doceniaj osiągnięcia dziecka.

Unikaj porównywania swojego dziecka z innymi i zamiast tego skup się na jego indywidualnych osiągnięciach i postępach. Zachęcaj, aby postrzegało porażki jako okazję do nauki i rozwoju, a nie jako przeszkody na drodze do sukcesu. Każdego wieczoru pytam moje córki co było dzisiaj ich sukcesem?

Dzieci od najmłodszych lat bardzo źle znoszą porażki, a my rodzice nie dajemy im narzędzi do radzenia sobie z wyzwaniami przez opiekuńczą postawę. W latach dorastania dzieci jeszcze dotkliwiej przyjmują krytykę, a nie mając zasobów popadają w nałogi i depresje. Jak pisałam w poprzednich artykułach: dlaczego przedszkole jest ważniejsze od uniwersytetu, bowiem badania naukowe nad ludzkim mózgiem jednoznacznie dowodzą na kluczowe znaczenie wczesnego okresu życia dziecka dla jego rozwoju i przyszłości.

Dzięki neurobiologii rozwojowej lepiej rozumiemy, w jaki sposób doświadczenia we wczesnym życiu wpływają na różne etapy dalszego rozwoju. Słaby wczesny rozwój wpływa na zdrowie (fizyczne, psychiczne), zachowanie i uczenie się w późniejszym
życiu.

Importance of Early Childhood Education

Zamiast nadmiernie chronić swoje dziecko przed trudnościami, obróć taką sytuację w naukę i najlepszą sposobność do zbudowania poczucia wysokiej wartości i sprawczości u swojego dziecka. Bezustannie powtarzaj mu, że każda przeszkoda ma
wiele możliwości aby ją pokonać. Naucz je jak być szczęśliwym, jak zostać królem dżungli!

Sabina Madej – Lider Akademii Małych Einsteinów