Podczas studiów zauważyłam przepaść pomiędzy systemem nauczania wczesnoszkolnego zawartego w Podstawie Programowej tworzonego kilkadziesiąt lat temu, a obecnymi wyzwaniami, przed którymi stoją nasze dzieci. 

Żyjemy w dynamicznym, zmieniającym się świecie, dlatego też pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna również powinna być uzupełniania o kolejne wartości, a nie pozostawać w starych schematach. 

W moim przekonaniu obecny sposób nauczania jest nieefektywny i taki pozostanie dopóki realizacja Podstawy Programowej będzie celem pracy nauczyciela. Neutralność nauczania jest możliwa tylko wtedy, kiedy nauczyciel będzie mógł realizować własny program z uwzględnieniem Podstawy Programowej i najważniejszego postulatu „podążania za uczniem”

Brakowało mi elementarnych narzędzi i konceptów, które pozwolą przygotować dzieci w wieku przedszkolnym do radzenia sobie z wyzwaniami zmieniającego się świata. 

Wymieniając kilka z nich, to przede wszystkim:

  • zdolność do pracy w grupie, 
  • adaptacja do zmieniającego się otoczenia, 
  • edukacja finansowa i emocjonalna, 
  • efektywne rozwiązywanie konfliktów.

Nauczyciel oraz rodzic musi być świadomy, że każdy rozwija się inaczej, a dzieci są bardziej wrażliwe niż kiedykolwiek wcześniej. W tym wszystkim, jednym z priorytetów jest współpraca i poszanowanie rodzica i dziecka jako głównych partnerów.

Akademia Małych Einsteinów – Wracając do moich studenckich marzeń

Moją motywacją początkową było związane ze studenckim marzeniem, prowadzenie miejsca opartego na relacjach, nie tylko nauczycieli z dziećmi, ale również z rodzicami. Przedszkola, w którym dyrektor – to osoba wszystkim dobrze znana i bliska. Dająca poczucie bezpieczeństwa i wzbudzająca zaufanie mojej drużyny nauczycieli, rodziców i oczywiście dzieci.

Początkowo nie posiadałam wystarczających zasobów finansowych, by zrealizować swoje marzenia. Rozpoczęłam pracę tymczasową (jak wtedy planowałam) jako guwernantka. Pracowałam tam kilka lat, zwiedzając z moim podopiecznym i jego rodzicami cały świat i skrupulatnie gromadząc środki na otworzenie przedszkola. 

Moje marzenie zaczęłam realizować w momencie, kiedy pojawiła się na świecie moja pierwsza córka. Wówczas wtedy zainteresowałam się ofertą przedszkoli w Krakowie.

Po pierwszych latach motywacja nieco się zmieniła. Zaczęłam skrupulatnie dobierać członków drużyny z którymi współpracuję i tworzyć wraz z nimi: wyjątkowe programy wychowawcze tak, aby Akademia Małych Einsteinów była nie tylko przyjaznym miejscem, ale również bardzo wartościowym dla zbilansowanej edukacji i wszechstronnego rozwoju dzieci. Dalej okazało się, że przedszkole jak każda firma potrzebuje dobrego zarządzania.

Obecnie wracam do marzenia o współpracy z rodzicami czego wyrazem jest ten blog.

Jestem przekonana, że prezentowane tutaj treści będą ciekawe, ważne i inspirujące.

Co jeszcze jest dla mnie ważne?

Najważniejsi są nauczyciele, jako leader jestem odpowiedzialna za całą moją drużynę. Bardzo szanuje i podziwiam nauczycieli oraz asystentów nauczycieli z którymi mam przyjemność współpracować.  Wysokie standardy, customer service, otwarte myślenie i zawsze gotowość do działania – to między innymi wyróżnia Akademię na tle innych przedszkoli.

Akademia Małych Einsteinów jest rozpoznawana i doceniana przez rodziców. Zapisujemy dzieci z 2-3 letnim wyprzedzeniem. Mam świadomość wysokiej konkurencyjności dla tej branży, dlatego stale wraz z nauczycielami podwyższam standardy, a do sukcesu podchodzę z dużą rezerwą.