Okres przedszkolny, to bardzo szczególny i ważny moment w rozwoju dziecka. Zazwyczaj myśli się o nim, jak o okresie przygotowawczym do podjęcia nauki w szkole. Zanim dziecko rozpocznie pierwszy etap edukacji, musi osiągnąć dojrzałość w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze rozwoju – taką funkcję pełni przedszkole według Podstawy programowej….

Możemy zatem odnieść wrażenie, że zanim dziecko zacznie uczyć się „naprawdę” –  idzie do przedszkola.

Dla mnie, przedszkole jest pierwszym i najważniejszym etapem edukacji. To tutaj dzieci nabywają kluczowych kompetencji do rozwoju osobowości i umiejętności kształtowania pozytywnych relacji społecznych. Jednym z najważniejszych zadań, jakie stawiamy sobie za cel w Akademii Małych Einsteinów, to właśnie wsparcie w nabywaniu tych kompetencji.

Kompetencja przyszłości – Inteligencja Emocjonalna

Daniel Goleman zauważył, że osiągniecie sukcesu w życiu zawodowym i prywatnym tylko w dwudziestu procentach zależy od tzw. wysokiego IQ, czyli umiejętności szybkiego uczenia się i przyswajania wiedzy. Kompetencją, nazywaną przez wielu „kompetencją przyszłości”, która decyduje o naszym szczęściu i sukcesie jest inteligencja emocjonalna – czyli umiejętność rozpoznawania i zarządzania swoimi emocjami, a także wykorzystywania ich do podejmowania decyzji i działań.

Jest to kompetencja społeczna ściśle związana m.in. z:

  1. Samoświadomością emocjonalną,
  2. samokontrolą emocjonalną (emocjonalnym balansem),
  3. zdolnością do adaptacji,
  4. empatią,
  5. pozytywną perspektywą,
  6. umiejętnością rozwiązywania konfliktów,
  7. umiejętnością pracy w zespole,
  8. umiejętnością zarządzania zespołem,
  9. nastawieniem na osiągnięcie celu.

Przykłady:

Kiedy dziecko po raz pierwszy przychodzi do przedszkola, wykazuje się zdolnością do adaptacji w nowym otoczeniu. W przyszłości nie raz będzie korzystać z tej kompetencji: szkoła, pierwsza praca, nowa praca, nowe miejsce zamieszkania i inne zmiany wymagające od nas procesu adaptacji.

Podczas zajęć w przedszkolu dzieci mają za zadanie wspólnie wybudować wieże. Trenują wówczas swoją umiejętność pracy w zespole, być może umiejętność rozwiązania konfliktów – no bo kto położy ostatni klocek na szczycie wieży?

Mamy świadomość jak ważna w rozwoju każdego człowieka jest inteligencja emocjonalna, dlatego poświęcamy jej w Akademii Małych Einsteinów szczególną uwagę. Jest ona nieodzownym elementem naszego modelu edukacji. Postaram się Wam o tym opowiedzieć w kolejnych artykułach. 

Drodzy Rodzice jest to mój pierwszy wpis na blogu Akademii Małych Einsteinów – dlatego z radością witam się z Wami!

Jestem wychowawcą młodszej grupy w Akademii – Reduta. Jestem terapeutką ręki, trenerką pierwszego stopnia zajęć Sensoplastyka, logopedą a także trenerką TUS (Trening Umiejętności Społecznych). W kolejnych wpisach podzielę się z Wami swoją wiedzą, doświadczeniami i spostrzeżeniami wyniesionymi z zajęć z dziećmi. Tematy jakie będziesz mógł przeczytać na blogu będą związane z rozwojem inteligencji emocjonalnej i społecznej. Dowiecie się na czym polegają zajęcia TUS, czym jest Trening Regulacji Emocji, o co chodzi z uważnością (mindfulness), a także, na czym polega uważna komunikacja z dzieckiem, jak nauczyć dzieci rozpoznawać emocje i po co.

Chciałabym również opowiedzieć o dzieciach w przedszkolu, czyli o tym jak zachowają się w sytuacjach społecznych i dlaczego zachowują się inaczej niż w domu. Mam Wam wiele do opowiedzenia i myślę, że Wy również macie wiele spostrzeżeń i pytań. Dlatego zostawcie komentarz pod wpisem na naszej stronie na Facebooku. Z chęcią odniosę się do nich w kolejnych wpisach!

Marta z Akademii Małych Einsteinów – Reduta