Dotychczas na naszym blogu mogliście drodzy rodzice, przeczytać o tym: jak wspierać rozwój mowy dzieci w domu oraz w jaki sposób monitorować jej rozwój w oparciu o rozwojowe normy.

  • Kiedy jednak kończy się rola rodzica, a zaczyna specjalisty?
  • Na czym polega praca logopedy w przedszkolu?

Właśnie na te pytania poznasz odpowiedzi w tym artykule.

Diagnoza logopedyczna

Rola logopedy w przedszkolu polega przede wszystkim na pomocy dzieciom w rozwijaniu ich zdolności językowych i samej mowy. Z początkiem każdego roku przedszkolnego w naszej Akademii rozpoczynamy zatem pracę logopedyczną z dzieckiem. Punktem wyjściowym dla specjalisty są diagnozy przesiewowe mowy

Są to indywidualne, krótkie spotkania z dzieckiem w celu: przebadania wymowy, zdolności językowych, słuchu oraz sprawności aparatu artykulacyjnego (język, wargi) na poziomie podstawowym. Na wynik diagnozy zawsze składają się: krótki opis spotkania, wynik badania wymowy, sprawności narządów mowy, ewentualne sugestie dotyczące konsultacji z innymi specjalistami (np.laryngologiem), badanie lateralizacji (dominacji stronnej), a wreszcie wskazanie do terapii lub nie

W tym drugim przypadku oznacza to, że mowa jest zgodna z normą rozwojową i terapia nie jest konieczna. Pozostaje więc w dalszym ciągu rozwijać zdolności językowe dziecka na co dzień; podczas zajęć profilaktycznych w przedszkolu, aż do kolejnej diagnozy w nowym roku.

I tu, warto pamiętać — zgodnie z tym, o czym wspominałam w artykule dotyczącym rozwoju mowy, przyjmuje on charakter ram czasowych. A więc im dziecko starsze, tym więcej głosek powinno potrafić wymówić. Dlatego też kolejna diagnoza może różnić się względem tej ubiegłorocznej. Gdy na diagnozie dziecka przeczytamy z kolei, że terapia jest zalecana, oznacza to, że wymowa głosek lub sprawność aparatu mowy odbiegają od normy rozwojowej i należy rozpocząć zajęcia z logopedą. 

Różne formy terapii logopedycznej

Logopeda podczas terapii pracuje z dziećmi indywidualnie w celu poprawy ich umiejętności mówienia i rozumienia mowy. Taka terapia logopedyczna przybiera różne formy, jednak zawsze jest skierowana na dziecko i na nim skoncentrowana. Ja najczęściej korzystam w terapii z zabawowych, barwnych form, które uatrakcyjnią niejednokrotnie powtarzalne i dość trudne dla dzieci — ćwiczenia.

W przedszkolu logopeda powinien także współpracować z nauczycielami i rodzicami, aby zapewnić dzieciom jak najlepsze warunki do rozwoju językowego, realizując działania profilaktyczne. Słowem podsumowania – celem pracy logopedy w przedszkolu jest pomoc dziecku w rozwijaniu umiejętności językowych i komunikacyjnych oraz zapobieganie powstawaniu trudności z mową i komunikacją w przyszłości. Może ona przybierać formy: zajęć terapeutycznych, profilaktycznych, a także i promowania właściwych postaw u dorosłych sprzyjających prawidłowemu rozwojowi mowy u dzieci. Drogi Rodzicu możesz być pewny, że w Akademii Małych Einsteinów czuwamy nad rozwojem mowy twojego dziecka. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących rozwoju twojego dziecka – zawsze służymy pomocą!

Dyrektor Akademii Małych Einsteinów – Kurzei – P. Klaudia – logopeda