Zanim przejdę do konkretów dotyczących technik jakie stosujemy w Akademii kształtując inteligencję finansową dzieci. Chciałabym przedstawić Wam diagram, składający się z trzech fundamentów:

  • Samodzielność,
  • Odpowiedzialność, 
  • Decyzyjność. 

SOD – Stanowi podstawę dla wszystkich działań nauczycieli w Akademii Małych Einsteinów.

Jak z sukcesem kształtować SOD?

W naszych Akademiach mamy pewność, iż każde dziecko posiada indywidualne umiejętności, talenty i wrodzoną mądrość. Wszystkie wymienione powyżej czynniki stanowią podstawę kształtowania w dziecku: SOD (Samodzielność-Odpowiedzialność-Decyzyjność). 

Rolą nauczyciela, rodzica, pedagoga jest: wspieranie dziecka, motywowanie go do doświadczania, podejmowania ryzyka, popełniania błędów.

Jeżeli nauczymy dzieci myśleć samodzielnie, pozwolimy na podejmowanie decyzji – to w przyszłości w różnych obszarach życia (szkole, pracy, związkach), będą potrafiły stawić czoła każdemu wyzwaniu, a ich działania będą kreatywne. 

Najlepszą metodą przygotowującą dzieci do tych wyzwań jest metoda projektu, bazująca na współpracy w grupie. Uczy umiejętności potrzebnych w prawdziwym świecie, ponadto pozwala odnaleźć pasję. W tym roku metoda projektu będzie dominowała w każdej Akademii.

Czym dokładniej jest metoda projektu? 

Metoda projektu polega na samodzielnym: inicjowaniu, planowaniu, wykonywaniu i ocenie realizacji zadań edukacyjnych. Pozwala zatem dzieciom na samodzielne rozwijanie zainteresowań, kierowanie własnym uczeniem się podczas gdy nauczyciel pełni funkcję wspomagającą, kierującą i organizującą.

W naszych przedszkolach nie chcemy kształcić dzieci, które potrafią się podporządkowywać, a takie które chcą samodzielnie myśleć, wyzwalając ich kreatywność i talenty. Właśnie dokonujemy tego poprzez stosowanie SOD – Samodzielności, Odpowiedzialności, Decyzyjności.

Technika – Podejmij wyzwanie

Kolejną techniką, jest stawianie przed dziećmi wyzwań, którym mogą sprostać same. Począwszy od samodzielnego założenia butów, skończywszy na wspólnym budowaniu wozu strażackiego, czy obozu w parku – złożonego z liści i patyków. Wspólne działanie i sprawczość dodaje dzieciom animuszu i pewności siebie.

Kreatywność jako sposób na nudę i przeciwności losu.

W poprzednim artykule odniosłam się do rozwijania w naszych Akademiach kompetencji dotyczących myślenia logicznego, krytycznego i przyczynowo-skutkowego. Rodzice z trudem przyjmują niepowodzenia oraz niezadowolenie swoich dzieci. Naturalnie i intuicyjnie usuwamy wszystkie przeszkody stające na drodze do szczęścia naszych dzieci. 

Tymczasem umiejętność poradzenia sobie:

  • z przeciwnościami losu, 
  • niezadowoleniem, 
  • trudnymi emocjami, 

stanowi dla dziecka ogromne wyzwanie i kiedy ono samo będzie potrafiło je pokonać, jego wiara w siebie zdecydowanie wzrośnie

Zamiast mówić dzieciom w przedszkolu: co mają robić – pytamy: jakie mają pomysły i wspólnie próbujemy znaleźć rozwiązania. Dyskutujemy i razem omawiamy ważne kwestie dotyczące przedszkolnego życia. Uczymy argumentacji poprzez przedstawianie problemów i ich omawianie, stosując przy tym technikę dramy.

“Wspieraj finansową kreatywność dzieci już od wczesnych lat. Zamiast mówić, co mają robić, pozwól im uaktywnić wrodzona pomysłowość, samodzielnie rozwiązywać problemy finansowe oraz budować życie w pełni zgodne z ich pragnieniami”.

R.T.Kiyosaki

Gdy zachęcamy dzieci, by myślały samodzielnie, podejmowały ryzyko oraz szukały własnych odpowiedzi, rozwija się ich geniusz, uwalnia i wzmacnia ich kreatywność.

Nauka o finansach

Wg literatury dziecko do 7-8 roku życia musi doświadczać empirycznie, poprzez doświadczenie, żeby jego umysł rozumiał i wynosił z tych doświadczeń wnioski, które budują wiedzę i umiejętności. Już drugi rok z rzędu wprowadziłam z sukcesem edukację finansową do Akademii, polegającą na projektach. Dzięki otwartości i kreatywności pracy nauczycieli, dzieci rozumieją czym jest pieniądz i jaka jest jego wartość. Po zakończeniu projektu wszystkie dzieci doznały ogromnej frajdy i były dumne zarabiając własne pieniądze.

W tym roku wyciągając wnioski z lat poprzednich wprowadziliśmy kilka innowacji, które na pewno jeszcze wyraźniej wprowadzą dzieci w arkana zarabiania pieniędzy, liczenia ich i zarządzania nimi. Musimy nauczyć dzieci jak samodzielnie mogą wywiązać się z powierzonego im zadania. Jak to robić?

  • W domu możemy przedstawić dzieciom jak wygląda budżet domowy. Możemy używać do tego zabawkowych pieniędzy. Pokazujemy dzieciom kwotę dochodów rodzinnych i na co w ciągu miesiąca ją wydajemy (żywność, prąd, media, przedszkole, zabawki, książki, kino, lekarstwa, ubrania, wycieczki). 
  • W domu możemy również wspólnie stworzyć listę zakupów, a później umożliwić dziecku zapakowanie do koszyka wszystkiego, co było ustalone wcześniej na sporządzonej liście.
  • W przedszkolu możemy zastanowić się jakie zabawki lub przybory będą nam potrzebne by lepiej spędzać czas i jak możemy ten cel osiągnąć? 

Jako dyrektor przedszkola jestem zawsze otwarta na negocjację i wymianę pomysłów z dziećmi uczęszczającymi do Akademii, wszystko pozostawiam ich kreatywności.

Konkursy a kształtowanie SOD

Konkursy są kolejną formą jaką promuję w Akademii Małych Einsteinów. Dlaczego?

Bardzo zależy mi aby dzieci miały świadomość, że dzięki swojej pracy, swoim staraniom i zaangażowaniu mogą osiągnąć zamierzony cel. W ten sposób dzieci uczą się postawy prospołecznej, aktywnej i zaangażowanej. Jest to kontynuacja naszych wartości – działanie zawsze wygrywa z brakiem działania.