Od kilku lat prowadzę spotkania rekrutacyjne z rodzicami. Każde nasze spotkanie trwa ponad godzinę. Dlaczego tak długo? Moim celem jest najlepsze poznanie wartości jakimi kierują się rodzice wychowując swoje dziecko.

Spójne wartości jako klucz do efektywnego wybrania przedszkola

W ostatnim artykule nawiązałam do tego, iż wielu rodziców uważa przedszkole za zaledwie przedwstęp do prawdziwej edukacji dziecka. Zdaniem wielu specjalistów przedszkole to czas determinujący wiele kwestii w rozwoju, od wyboru przedszkola zależy przyszłość Twojego dziecka. Warto wspomnieć, że trzeci rok życia dziecka wyznacza gotowość do rozpoczęcia
przygody z przedszkolem. W tym wieku jest ono intelektualnie i fizycznie gotowe na przygotowany pogram wychowawczo-dydaktyczny, posiada umiejętności samoobsługowe i przejawia coraz większą ochotę na interakcje z rówieśnikami (chociaż w tym wieku dzieci nie bawią się ze sobą, ale wciąż obok siebie).

Wartości – Rodzina

Każda rodzina posiada swoje wartości. Rodzice wiedzą czego oczekują i jak pragną formować swoje dziecko duchowo, fizycznie, emocjonalnie i intelektualnie. Wybieraj przedszkole spójne z Twoim systemem wartości, bo jest to miejsce przedłużenia domu, więc wartości muszą być takie same. Współpraca przedszkola z rodzicami jest podstawą dla efektywnego formowania młodego człowieka. Dziecko nie może wybierać między przedszkolem a rodziną, na tej spójności działań budujemy
poczucie wartości dziecka.

Pozytywny obraz siebie czyli Self-Esteem

W dzisiejszych czasach dziecko powinno mieć szeroki wachlarz możliwości eksplorowania świata, jako podróżnik i naukowiec, który jest skupiony na odkrywaniu tego co dla niego nieznane. Podstawą dobrze funkcjonującego przedszkola jest nauczyciel, człowiek z pasją, mentor.

Nauczyciel w Akademii Małych Einsteinów to specjalista posiadający kwalifikacje i co najważniejsze człowiek wspierający kreatywność, promujący dyskusje i zachęcający dziecko do samodzielności.

Samodzielność jest warunkiem prawidłowych relacji społecznych, zdolność do samodzielności, wyrażająca się niezależnością od otoczenia jest ważnym czynnikiem dojrzałości szkolnej dziecka. Odnosi się do umiejętności nawiązywania przez dziecko przyjaźni, dobrego radzenia sobie w nowej sytuacji, podejmowania decyzji oraz zaangażowania i wytrwałości.

Stanowi kluczowy czynnik sukcesu w szkole, jako istotny czynnik poczucia własnej wartości i samooceny. Z całą pewnością wiek przedszkolny to kluczowy i najwłaściwszy czas budowania tego, co określa się mianem samodzielności społecznej. Wiele przedszkoli niestety wzmacnia uległość dzieci, co wiąże się później z obniżoną samodzielnością i poczuciem własnej wartości. Rodzice zauważają na bazie swoich poprzednich doświadczeń, że w przedszkolach nie wspiera się niezależności dziecka, w aspekcie wyrażania opinii i decydowania nawet o prozaicznych kwestach dotyczących przedszkolnego życia – jak przykładowo: decyzja o czasie trwania zabawy, jej wyglądzie, czy chęci uczestnictwa w niej.

Wydaje się, że przyczyną wielu niepowodzeń edukacyjnych i życiowych może być niski poziom samodzielności, uniemożliwiający jednostce rozwijanie autonomii, a także kreatywność, pewność siebie, poczucie kompetencji i samodzielności

(Waloszek, 2006, s. 52).

Dlatego pracując z dziećmi w Akademii organizujemy sytuacje edukacyjne, które rozwijają ich samodzielność społeczną, zachęcają do podejmowania decyzji i działania na własną rękę, niezależnie od otoczenia. Warto na czas wycofać pomoc, dając dzieciom szansę na samodzielność.

Dlaczego warto wybrać Akademię Małych Einsteinów?

W Akademii Małych Einsteinów zwracamy szczególną uwagę na:
⭐️ Pokazanie dzieciom narzędzi do radzenia sobie z emocjami. Spotykając dziecko nieśmiałe pomagamy mu np. inicjować zabawy, natomiast liderów uczymy empatii, wrażliwości i zwracania uwagi na potrzeby innych dzieci.
⭐️ Pracę w grupie, interakcje zespołowe, które są płynne i wielowymiarowe w przedszkolu.
⭐️ Zajęcia dodatkowe, wczesna stymulacja jest potrzebna ale musi być zrównoważona i dostosowana do potencjału i możliwości dziecka. Określamy metody i narzędzia aby odpowiedzieć na potrzeby dziecka uzasadnione wspomnianymi w ostatnim artykule okresami sensytywnymi. Zajęcia dodatkowe w przedszkolu muszą być spójne z potrzebami a nie z modą.
⭐️ W okresie przedszkolnym niezwykle ważne jest wytwarzanie manualne, pobudzamy wyobraźnię, śpiewamy piosenki, uczymy czytać metodą sylabową i wiele innych i to wszystko jest dostosowane do potrzeb realnych dziecka.
⭐️ Krytyczne myślenie, nauka rozwiązywania problemów, odróżniania faktów od opinii.
⭐️ Wspieramy budowanie pozytywnego obrazu siebie (self-esteem), poprzez umożliwienie dzieciom bycia samodzielnym, decyzyjnym i odpowiedzialnym.

Sabina Madej Lider Akademii Małych Einsteinów